Giải VBT ngữ văn 7 bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)


Giải câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 6 VBT Ngữ văn 7 tập 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 7 VBT Ngữ văn 7, tập 2)

Hãy nêu ý nghĩa của từ địa phương theo xác định có tính quy ước của chương trình và SGK Ngữ Văn THCS bằng cách đánh dấu (x) vào ý kiến mà em cho là đúng.

Lời giải chi tiết:

a. Địa phương chỉ là quê quán:

b. Địa phương chỉ là nơi sinh:

c. Địa phương chỉ là nơi cá nhân hoặc gia đình hiện đang sinh sống:

d. Địa phương trước hết là quê quán song cũng có thể xem là nơi sinh, là nơi cá nhân (gia đình) đã từng hoặc hiện đang sinh sống, là địa bàn huyện, tỉnh, thành phố, vùng miền (như đồng bằng song Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nghệ Tĩnh, đồng bằng sông Hồng…) có địa điểm nơi em đã sinh ra hoặc nơi em cùng gia đình đã từng hoặc hiện đang sinh sống: X

Câu 2

Câu 2 (trang 7 VBT Ngữ văn 7, tập 2)

Hãy xác định các hướng và nguồn dự định sưu tầm. Theo em, trong các hướng và nguồn sưu tầm dưới đây, hướng và nguồn sưu tầm nào là không nên thực hiện?


Lời giải chi tiết:

Hướng và nguồn không nên chọn:

- Tìm trong các bộ sưu tập lớn về cao dao, dân ca và tục ngữ.

- Tìm trong các công trình nghiên cứu về văn học dân gian, văn hóa dân gian nói chung hoặc về ca dao hay tục ngữ nói riêng.

Câu 3

Câu 3 (trang 8 VBT Ngữ văn 7, tập 2)

Cho 10 câu ca dao, dân ca và tục ngữ dưới đây. Hãy phân loại bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Câu 4 (trang 9 VBT Ngữ văn 7, tập 2)

SGK Ngữ văn & chia thành 2 loại tục ngữ: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; Tục ngữ về con người và xã hội. Cho mười hai câu tục ngữ dưới đây. Hãy tiến hành phân loại bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp:

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Câu 5 (trang 10 VBT Ngữ văn 7, tập 2)

Xếp các câu tục ngữ dưới đây theo thứ tự A, B, C

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.