Giải bài 6.10 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Hình 6.2 minh hoạ chu trình của nước trong tự nhiên. Theo em, có những quá trình chuyển thể nào của nước diễn ra trong chu trình này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sự nóng chảy: sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

- Sự đông đặc: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

- Sự bay hơi: sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí)

- Sự ngưng tụ: sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

Lời giải chi tiết

- Những quá trình chuyển thể của nước diễn ra trong chu trình là:

   + Sự nóng chảy: Băng tuyết tan chảy thành nước

   + Sự đông đặc: Nước đóng băng thành băng tuyết

   + Sự bay hơi: Nước ở ao, hồ, sông, suối…bay hơi

   + Sự ngưng tụ: Hơi nước ngưng tụ thành mây


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu