Giải bài 6.9 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự bay hơi diễn ra nhanh khi: nhiệt độ cao, gió mạnh, diện tích mặt thoáng lớn

Lời giải chi tiết

- Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi:

   + Nhiệt độ càng cao

   + Gió càng mạnh

   + Diện tích mặt thoáng của nước càng lớn


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu