Giải bài 6.5 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi?

A. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh.

B. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.

C. Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng.

D. Đưa nước vào trong tủ lạnh để làm đá.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sự bay hơi: sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí)

Lời giải chi tiết

A: Sự ngưng tụ: do hơi ngưng tụ thành giọt nước li ti trên cửa kính

B: Sự bay hơi: nước bị bay hơi

C: Sự nóng chảy: miếng bơ ở thể rắn nóng chảy

D: Sự đông đặc: nước ở thể lỏng bị làm lạnh thành đá (thể rắn)

=> Đáp án B


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu