Giải bài 6.6 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Cho ba chất: muối ăn, đường ăn, than bột. Hãy so sánh một số tính chất của các chất trên (màu sắc, tính tan,...).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

- Tính chất hóa học: khả năng chất bị biến đổi thành chất khác: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

Lời giải chi tiết

- Muối ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, không cháy được.

- Đường ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, cháy được.

- Tha bột: chất rắn, màu đen, không mùi, không tan trong nước, cháy được.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu