Giải bài 6.7 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Mỗi trường hợp sau diễn ra quá trình chuyển thể nào?

a) Đun chảy một mẩu nến.

b) Sương đọng trên lá cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sự nóng chảy: sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

- Sự đông đặc: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

- Sự bay hơi: sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí)

- Sự ngưng tụ: sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

Lời giải chi tiết

a) Đun chảy một mẩu nến: Nến ở thể rắn, bị đun chảy và chuyển thành thể lỏng => Quá trình nóng chảy

b) Sương đọng lại trên lá cây: Hơi nước gặp lạnh, ngưng tụ lại thành giọt nước trên lá cây => Quá trình ngưng tụ.


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu