Giải bài 6.2 trang 15 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Tính chất nào dưới đây là tính chất hoá học của đường?

A. Tan trong nước.

B. Có màu trắng.

C. Khả năng cháy trong oxygen tạo thành khí carbon dioxide và nước.

D. Là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

- Tính chất hóa học: khả năng chất bị biến đổi thành chất khác: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

Lời giải chi tiết

A: Tính chất vật lí

B: Tính chất vật lí: màu sắc

C: Tính chất hóa học: khả năng cháy, tạo thành chất mới

D: Tính chất vật lí: trạng thái ở nhiệt độ thường

=> Đáp án C


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu