Bài 5.7 trang 14 SBT Vật Lí 12


Giải 5.7 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

Đề bài

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \({x_1} = 3c{\rm{os(}}\dfrac{{5\pi }}{2}{\rm{t + }}\dfrac{\pi }{6})(cm)\); \({x_2} = 3c{\rm{os(}}\dfrac{{5\pi }}{2}{\rm{t + }}\dfrac{\pi }{3})(cm)\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. \(6cm;\dfrac{\pi }{4}(ra{\rm{d}})\)         B. \(5,2cm;\dfrac{\pi }{4}(ra{\rm{d}})\)

C. \(5,2cm;\dfrac{\pi }{3}(ra{\rm{d}})\)     D. \(5,8cm;\dfrac{\pi }{4}(ra{\rm{d}})\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa: \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi  = {3^2} + {3^2} + 2.3.3.\cos (\dfrac{\pi }{3} - \dfrac{\pi }{6}) = 18 + 9\sqrt 3 \\ \Rightarrow A = 5,8cm\end{array}\)

Ta có giản đồ Fre-nen:

Ta có: \({A_1} = {A_2} = 3cm \Rightarrow \Delta {A_1}O{A_2}\) cân\( \Rightarrow \widehat {AO{A_1}} = \dfrac{\pi }{{12}}rad\)

Mà \(\widehat {{A_1}Ox} = \dfrac{\pi }{6}rad\)

\( \Rightarrow \varphi  = \dfrac{\pi }{{12}} + \dfrac{\pi }{6} = \dfrac{\pi }{4}rad\)

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD