Bài 5.1, 5.2 trang 13 SBT Vật Lí 12


Giải 5.1, 5.2 trang 13 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

5.1

Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kì.

B. cùng phương, khác chu kì.

C. khác phương, cùng chu kì.

D. khác phương, khác chu kì.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phương pháp giản đồ Fre-nen

Lời giải chi tiết:

Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng chu kì

Chọn A

5.2

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là \({x_1} = {A_1}c{\rm{os}}\omega t\) và \({x_2} = {A_2}c{\rm{os(}}\omega t + \dfrac{\pi }{2})\). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. \(A{\rm{ }} = \sqrt {|A_1^2 - A_2^2|} \)

B. \(A{\rm{ }} = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} \)

C. \(A = |{A_1} - {A_2}|\)

D. \(A = {A_1} + {A_2}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa

Lời giải chi tiết:

Độ lệch pha hai dao động: \(\Delta \varphi  = \dfrac{\pi }{2}\)

Biên độ tổng hợp:

\({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi \)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \dfrac{\pi }{2} = A_1^2 + A_2^2\\ \Rightarrow A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} \end{array}\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.