Bài 5.5, 5.6 trang 14 SBT Vật Lí 12


Giải 5.5, 5.6 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

5.5

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(4}}\pi {\rm{t + }}\dfrac{\pi }{2})(cm)\) và \({x_2} = 3c{\rm{os(4}}\pi {\rm{t + }}\pi )(cm)\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. \(5cm;36,{9^0}\)

B. \(5cm;0,7\pi \left( {ra{\rm{d}}} \right)\)

C. \(5cm;0,2\pi \left( {ra{\rm{d}}} \right)\)

D. \(5cm;0,3\pi \left( {ra{\rm{d}}} \right)\)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa: \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi  = {4^2} + {3^2} + 2.4.3.\cos (\pi  - \dfrac{\pi }{2}) = 25\\ \Rightarrow A = 5cm\end{array}\)

Ta có giản đồ Fre-nen:

Từ hình vẽ ta thấy: \(\tan \alpha  = \dfrac{{{A_2}}}{{{A_1}}} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow \alpha  = 0,2\pi  \Rightarrow \varphi  = \alpha  + \dfrac{\pi }{2} = 0,7\pi (rad)\)

Chọn B

Loigiaihay.com

5.6

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \({x_1} = 5c{\rm{os(}}\dfrac{\pi }{2}{\rm{t + }}\dfrac{\pi }{4})(cm)\); \({x_2} = 5c{\rm{os(}}\dfrac{\pi }{2}{\rm{t + }}\dfrac{{3\pi }}{4})(cm)\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A.\(5cm;\dfrac{\pi }{2}(ra{\rm{d}})\)

B. \(7,1cm;0(ra{\rm{d}})\) 

C. \(7,1cm;\dfrac{\pi }{2}(ra{\rm{d}})\)

D. \(7,1cm;\dfrac{\pi }{4}(ra{\rm{d}})\)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa: \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi\)

Lời giải chi tiết: 

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi  = {5^2} + {5^2} + 2.5.5.\cos (\dfrac{{3\pi }}{4} - \dfrac{\pi }{4}) = 50\\ \Rightarrow A = 5\sqrt 2 cm\end{array}\)

Ta có giản đồ Fre-nen:

\(\varphi  = \dfrac{\pi }{2}rad\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.