Bài 5.3, 5.4 trang 14 SBT Vật Lí 12


Giải 5.3, 5.4 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

5.3

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t - }}\dfrac{\pi }{6})(cm)\) và \({x_2} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t - }}\dfrac{\pi }{2})(cm)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. \(8cm\)                               B. \(2cm\)

C.\(4\sqrt 3 cm\)                          D. \(4\sqrt 2 cm\)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa: \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi \\ = {4^2} + {4^2} + 2.4.4.\cos ( - \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{\pi }{6}) = 48\\ \Rightarrow A = 4\sqrt 3 cm\end{array}\)

Chọn C

5.4

Hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình li độ lần lượt là\({x_1} = 5c{\rm{os(100}}\pi {\rm{t + }}\dfrac{\pi }{2})(cm)\) và \({x_2} = 12c{\rm{os(100}}\pi {\rm{t)}}(cm)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. \(17cm\)                          B. \(8,5cm\)

C. \(13cm\)                          D. \(7cm\)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa: \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi  \\= {5^2} + {12^2} + 2.5.12.\cos (0 - \dfrac{\pi }{2}) = 169\\ \Rightarrow A = 13cm\end{array}\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.