Giải bài 34, 35,36 trang 17 SBT Sinh học 9


Giải bài 34,35,36 trang 17 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 34

34. Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại kiểu hình là bao nhiêu?

A. Số lượng các loại kiểu hình là 2n

B. Số lượng các loại kiểu hình là 3n.

C. Số lượng các loại kiểu hình là 4n.

D. Số lượng các loại kiểu hình là 5n.

Phương pháp giải:

Một cặp gen dị hợp cho 2 loại kiểu hình.

Lời giải chi tiết:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại kiểu hình là 2n

Chọn A

Câu 35

35. Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào ?

A. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (2 +1)n.

B. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (3 +1)n.

C. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (4 +1)n

D. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (5 +1)n.

Phương pháp giải:

Một cặp gen dị hợp  cho tỷ lệ phân li kiểu hình là 3:1

Lời giải chi tiết:

Xét một cặp

P: Aa x Aa

G: A, a x A,a 

F1: 1 AA, 2 Aa ,1 aa

Kiểu hình 3 trội, 1 lăn

Xét n cặp gen dị hợp phân ly độc lập thì tỉ lệ phân ly kiểu hình là (3 +1)n.

Chọn B

Câu 36

36. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng ; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, tròn. Cho F1 lai phân tích thì thu được 301 cây quả đỏ, tròn : 299 cây quả đỏ. bầu dục : 301 cây quả vàng, tròn : 303 cây quả vàng, bầu dục.

Kiểu gen của P trong phép lai phân tích phải như thế nào ?

A. P : AaBb X aabb

B. P : Aabb X aaBb

C. P : AaBB x  AABb

D. P : AAbb X aaBB

Phương pháp giải:

Từ tỉ lệ kiểu hình F1 suy ra kiểu gen F1 từ đó suy ra kiểu gen của P

Lời giải chi tiết:

P : Đỏ, bầu dục x vàng, tròn

         A-bb       x      aaB-

F1:  100% A-B-

F1 lai phân tích 

Fa : 1 đỏ, tròn : 1 đỏ, bầu dục : 1 vàng tròn : 1 vàng, bầu dục 

Suy ra F1 dị hợp các cặp gen: F1 : AaBb 

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.