B- Bài tập trắc nghiệm trang 76

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9. 1. Môi trường sống của sinh vật gồm

Xem lời giải

Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 77 SBT Sinh học 9

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 77 SBT Sinh học 9: Nhân tố sinh thái là

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 78 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 78 SBT Sinh học 9: Nhiệt độ mà tại đó cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất là

Xem chi tiết

Bài 16,17,18 ,19,20 trang 79 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 79 SBT Sinh học 9: Đâu là nơi sinh sống của giun đất và dế chũi ?

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 80 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 80 SBT Sinh học 9: Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

Xem lời giải

Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 80 SBT Sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 80 SBT Sinh học 9. Trong số động vật có xương sống, lớp động vật thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?

Xem lời giải

Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 81 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 81 SBT Sinh học 9. Câu nào sai trong các câu sau ?

Xem lời giải

Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 82 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 82 SBT Sinh học 9: Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ

Xem lời giải

Bài 41, 42, 43, 44 trang 83 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 83 SBT Sinh học 9. Trong trồng trọt, để có năng suất cao cần có những điều kiện nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 45, 46, 47 trang 84 SBT Sinh học 9

Giải bài 45, 46, 47 trang 84 SBT Sinh học 9. Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem lời giải