Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang  69 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường sống của sinh vật.

Xem chi tiết
Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9 Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9. Nhân tố sinh thái của môi trường là gì ? Hãy phân loại nhân tố sinh thái.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì ? Nêu ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9 Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9. Trong tự nhiên, giữa các sinh vật có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9. Nhân tố con người có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12 Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9. Tại nhiệt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở mức nào ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì? Hãy giải thích, tại sao cá chép lại có thể sống ở nhiều vùng hơn cá rô phi ở Việt Nam nếu xem xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5  trang 76 SBT Sinh học 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9. 1. Môi trường sống của sinh vật gồm

Xem chi tiết
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 77 SBT Sinh học 9 Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 77 SBT Sinh học 9

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 77 SBT Sinh học 9: Nhân tố sinh thái là

Xem chi tiết
Bài 16,17,18 ,19,20 trang 79 SBT Sinh học 9 Bài 16,17,18 ,19,20 trang 79 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 79 SBT Sinh học 9: Đâu là nơi sinh sống của giun đất và dế chũi ?

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 80 SBT Sinh học 9 Bài 21,22,23,24,25 trang 80 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 80 SBT Sinh học 9: Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

Xem chi tiết
Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 80 SBT Sinh học 9 Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 80 SBT Sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 80 SBT Sinh học 9. Trong số động vật có xương sống, lớp động vật thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?

Xem chi tiết
Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 81 SBT Sinh học 9 Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 81 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 81 SBT Sinh học 9. Câu nào sai trong các câu sau ?

Xem chi tiết
Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 82 SBT Sinh học 9 Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 82 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 82 SBT Sinh học 9: Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ

Xem chi tiết
Bài 41, 42, 43, 44 trang 83 SBT Sinh học 9 Bài 41, 42, 43, 44 trang 83 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 83 SBT Sinh học 9. Trong trồng trọt, để có năng suất cao cần có những điều kiện nào sau đây?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng