CHƯƠNG 1. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang  69 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường sống của sinh vật.

Xem chi tiết
Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9 Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9. Nhân tố sinh thái của môi trường là gì ? Hãy phân loại nhân tố sinh thái.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì ? Nêu ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9 Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9. Trong tự nhiên, giữa các sinh vật có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9. Nhân tố con người có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12 Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9. Tại nhiệt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở mức nào ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì? Hãy giải thích, tại sao cá chép lại có thể sống ở nhiều vùng hơn cá rô phi ở Việt Nam nếu xem xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 7 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 75 SBT Sinh học 9. Khi ta để một chậu cây cảnh bên cạnh cửa sổ, sau một thời gian có hiện tượng gì xảy ra? Hãy giải thích hiện tượng đó.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 8 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9. Hiện tượng ngủ đông của một số động vật được giải thích như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 9 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 75 SBT Sinh học 9. Trong 2 nhóm, động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt, nhóm động vật nào có khả năng phân bố rộng hơn ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài 10 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 10 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 75 SBT Sinh học 9. Mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi có ý nghĩa như thế nào trong tự nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 75 SBT Sinh học 9 Bài 11 trang 75 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 75 SBT Sinh học 9. Hoàn thành bảng sau bằng cách đánh dấu (+ ) vào ô trống phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5  trang 76 SBT Sinh học 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9. 1. Môi trường sống của sinh vật gồm

Xem chi tiết
Bài 12 trang 76 SBT Sinh học 9 Bài 12 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 trang 76 SBT Sinh học 9. Hiện tượng tự tỉa cành trong tự nhiên là gì? Hãy giải thích hiện tượng đó.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 76 SBT Sinh học 9 Bài 13 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 13 trang 76 SBT Sinh học 9. Một loài vi khuẩn sống ở suối nước nóng có điểm gây chết dưới là 0°C, điểm gây chết trên là 99°C, điểm cực thuận là 55°C. Hãy vẽ đồ thị mô tả giới hạn sinh thái của loài vi khuẩn này.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài