CHƯƠNG 1. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ sau :103 hoa đỏ : 31 hoa trắng

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9. Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9. Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ :1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9. Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng

Xem lời giải

Bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9

Giải bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9. Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9. Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 8 SBT Sinh học lớp 9. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt.

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

Xem lời giải

Bải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

Xem lời giải

Bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9. Khi lai hai giống thuần chủng của một loài thực vật được F1. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 3202 cây

Xem chi tiết

Bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9. Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F1

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 9

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 12. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất