B- Bài tập tự giải trang 111

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong thời kì nguyên thuỷ, khi con người biết dùng lửa đã tác động tới môi trường như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong xã hội nông nghiệp, khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt đã tác động tới môi trường như thế nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 111 SBT sinh học 9. Những hậu quả nghiêm trọng mà con người tác động vào môi trường tự nhiên trong xã hội công nghiệp là gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ môi trường

Xem lời giải

Bài 8 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi và cháy rừng là gì?

Xem lời giải

Bài 9 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Hãy nêu một số hoạt động của con người gây những hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên và nêu những hậu quả đó.

Xem lời giải

Bài 10 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Vì sao con người phải có trách nhiệm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?

Xem lời giải

Bài 11 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của thảm thực vật trong tự nhiên là gì?

Xem lời giải