B- Bài tập tự giải trang 8

Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu
Bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9. Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 8 SBT Sinh học lớp 9. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt.

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

Xem lời giải

Bải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

Xem lời giải

Bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9. Khi lai hai giống thuần chủng của một loài thực vật được F1. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 3202 cây

Xem chi tiết

Bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9. Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F1

Xem lời giải