B- Bài tập trắc nghiệm trang 112

Bình chọn:
4.8 trên 71 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 113 SBT Sinh học 9

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 113 SBT Sinh học 9. Nhiều vùng rừng bị chuyển thành các khu định cư của con người và khu sản xuất nông nghiệp là hiện tượng bắt đầu diễn ra vào thời kì

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 114 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 114 SBT Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người đã và đang làm suy giảm tài nguyên nước ?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19 trang 115 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18,19 trang 115 sách bài tập Sinh học 9.Nhận xét câu sau đây: Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và làm suy thoái môi trường

Xem lời giải

Bài 20,21,22,23,24 trang 115 SBT Sinh học 9

Giải bài 20,21,22,23,24 trang 115 sách bài tập Sinh học 9. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì

Xem lời giải

Bài 25,26,27,28 trang 117 SBT Sinh học 9

Giải bài 25,26,27,28 trang 117 SBT Sinh học 9. Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm do sinh vật gây bệnh là gì?

Xem lời giải

Bài 29,30,31,32 trang 118 SBT Sinh học 9

Giải bài 29,30,31,32 trang 118 sách bài tập Sinh học 9. Biện pháp tốt nhất để hạn chế ô nhiễm môi trường là

Xem lời giải

Bài 33,34,35,36,37 trang 119 SBT Sinh học 9

Giải bài 33,34,35,36,37 trang 119 SBT Sinh học 9: Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem lời giải