A-Bài tập có lời giải trang 89

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 9

Giài bài 2 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9. Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể người là gì ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 91 sách bài tập Sinh học 9: Hãy trình bày thành phần nhóm tuổi của quần thể người.

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 9. Hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh là gì ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật là gì ? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật và ngoại cảnh có quan hệ với nhau như thế nào ? Khống chế sinh học là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9. Hệ sinh thái là gì ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 9. Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã.

Xem lời giải

Bài 11 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 94 sách bài tập Sinh học 9: Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào ?

Xem lời giải