B- Bài tập tự giải trang 130

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Rừng có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên đất và nước?

Xem lời giải

Bài 3 trang 130 SBT Sinh học 9

Giài bài 3 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn năng lượng nào được gọi là nguồn năng lượng sạch ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là như thế nào và vai trò của nó trong việc duy trì cân bằng sinh thái là gì ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Hoàn thành bảng về sự phân chia các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

Xem lời giải

Bài 8 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường thì tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Luật Bảo vệ môi trường có quy định gì đối với việc săn bắt động vật hoang dã ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì?

Xem lời giải