A-Bài tập có lời giải trang 125

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 125 sách bài tập Sinh học 9. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 125 sách bài tập Sinh học 9. Hiện tại, dạng năng lượng nào đang được nghiên cứu và thay thế dần các nguồn năng lượng khác đang bị cạn kiệt dần? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 126 sách bài tập Sinh học 9. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 126 sách bài tập Sinh học 9. Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

Xem lời giải

Bài trang 126 SBT sinh học 9

Giải bài 5 trang 126 sách bài tập sinh học 9. Cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật?

Xem lời giải

Bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9. Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá:

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 127 sách bài tập Sinh học 9. Hãy liệt kê các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 8 trang 128 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 128 sách bài tập Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng?

Xem lời giải

Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 129 SBTsách bài tập Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nông nghiệp? Biện pháp chủ yếu để bảo vệ các hệ sinh thái này là gì?

Xem lời giải

Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 129 sách bài tập Sinh học 9. Ý nghĩa và nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường là gì?

Xem lời giải