A- Bài tập có lời giải trang 4

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định

Xem chi tiết
Bài 2 trang 4 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ sau :103 hoa đỏ : 31 hoa trắng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9. Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9 Bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9. Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ :1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

Xem chi tiết
Bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9. Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng

Xem chi tiết
Bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9 Bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9

Giải bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9. Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau:

Xem chi tiết


Gửi bài