Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9


Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9. Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

Đề bài

Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

a) Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 cũng chỉ xuất hiện lông đen và lông trắng. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

b) Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai như thế nào ? Biết rằng, màu lông do 1 gen quy định và nằm trên NST thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào F1 toàn lông đen suy ra lông đen là tính trạng trội 

Quy ước gen viết sơ đồ lai, dựa vào sơ đồ tính tỉ lệ 

Lời giải chi tiết

a) F1 đều lông đen, chứng tỏ lông đen là tính trạng trội. Quy ước : A - lông a - lông trắng.

P: Lông đen x Lông trắng

       AA              aa

Gp:  A                    a

F1: Aa - lông đen

FF1: Aa x Aa 

GF1:( 1A : 1a) x ( 1A : 1a)

F2:1 AA : 2Aa : 1 aa --> 3 lông đen : 1 lông trắng

b) Lai phân tích:

P: Lông đen x Lông trắng

        Aa              aa

G:    A,a              a

Fa: 1Aa : 1 aa (1 lông đen : 1 lông trắng )

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
 • Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 9. Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ :1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

 • Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9. Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng

 • Giải bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9

  Giải bài 6 SBT trang 7 Sinh học 9. Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau:

 • Giải bài 2 trang 4 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ sau :103 hoa đỏ : 31 hoa trắng

 • Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí