B - Bài tập trắc nghiệm trang 11

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 9

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 12. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

Xem lời giải

Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang15 SBT Sinh học 9

Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang15 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 16 SBT Sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 16 SBT Sinh học 9 Theo thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

Xem lời giải

Bài 31,32,33 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 31,32,33 trang 17 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 34, 35,36 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 34,35,36 trang 17 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Xem lời giải