Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang15 SBT Sinh học 9


Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang15 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Có công thức lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?

I. Aa x aa                           II. Aa x Aa

III. AA x aa                        IV. AA x Aa

V. aa x aa

A. I, III, V                           B. I, III

C. II                                   D. I, V

Phương pháp giải:

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào khái niệm lai phân tích thì phép lai I, III phù hợp 

Chọn B

Câu 22

22. Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được  F1  hoa đỏ, cho Ftự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 là 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2?

A. Lai phân tích cây hoa đỏ F2.

B. Lai cây hoa đỏ Fvới cây F1

C. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn

D. Lai hoa đỏ Fvới cây hoa đỏ ở P.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng 

Lời giải chi tiết:

Cây hoa đỏ P thuần chủng khi lai với cây đỏ ở F2 thì đều cho ra cây đỏ nên không thể xác định kiểu gen

Chọn D

Câu 23

23. Khi lai phân tích cây hoa đỏ Ftrong thí nghiệm của Menđen thu được

A. toàn hoa đỏ.

B. toàn hoa trắng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng 

Lời giải chi tiết:

Khi lai phân tích cây hoa đỏ Ftrong thí nghiệm của Menđen thu được 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

Chọn C

Câu 24

24. Kết quả lại 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 2 trội: 1 lặn.

B. 3 trội: 1 lặn.

C. 4 trội: 1 lặn.

D. 1 trội: 1 lặn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng 

Lời giải chi tiết:

Kết quả lại 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 3 trội: 1 lặn. 

Chọn B

Câu 25

25. Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A. cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

B. Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

C. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D. Xác định được các dòng thuần.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quy luật phân li

Lời giải chi tiết:

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống 

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.