Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13


Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 9 trang 13 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

A. một nhân tố di truyền quy định.

B. một cặp nhân tố di truyền quy định.

C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.

D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng

Lời giải chi tiết:

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

Chọn B

Câu 12

12. Ở đậu Hà Lan, gen quy định hạt trơn là trội, hạt nhăn là lặn ; hạt vàng là trội, hạt lục là lặn. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cặp đậu dị hợp về gen hình dạng hạt và gen màu sắc hạt giao phấn với cây hạt nhăn và dị hợp về màu sắc hạt; sự phân li kiểu hình của các hạt lai sẽ theo tỉ lệ nào dưới đây ?

 A. 3:1                          B. 3:3:1:1

 C. 9: 3:3:1                   D. 1:1:1:1

Phương pháp giải:

Quy ước gen 

Viết sơ đồ lai 

Suy ra tỉ lệ kiểu hình 

Lời giải chi tiết:

Quy ước gen 

A : hạt trơn                      a : hạt nhăn 

B : hạt vàng                     b : hạt lục 

P : hạt trơn vàng x hạt nhăn vàng

        AaBb          x        aaBb

GF1 : AB , aB, Ab, ab x aB,  ab

F1: 1 AaBB, 2 AaBb, 1 aaBB, 2 aaBb, 1 Aabb, 1 aabb

Tỉ kệ kiểu hình 3 trơn vàng, 3 nhăn vàng, 1 trơn lục, 1 nhăn lục

Vậy tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1

Chọn B

Câu 13

13. Kết quả lai 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là

A. 1 trội: 1 lặn.               B. 2 trội: 1 lặn.

C. 3 trội: 1 lặn.                D. 4 trội : 1 lặn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng

Lời giải chi tiết:

Kết quả lai 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là  3 trội: 1 lặn.   

Chọn C 

Câu 14

14. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1 . Cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào ?

A. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh,

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

C. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh.

D. 7 hạt vàng : 4 hạt xanh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng 

Lời giải chi tiết:

F2 :3 hạt vàng : 1 hạt xanh

Chọn A

Câu 15

15. Khi cho hai cây đậu Hà Lan hoa đỏ giao phấn với nhau được Fcó tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Kiểu gen của P như thế nào?

A. P: AA x AA                  B. P: AA x Aa

C. P: Aa x AA                  D. P:Aa x Aa

Phương pháp giải:

Từ tỉ lệ kiểu hình F2 suy ra tính trạng trội lăn 

Quy ước gen 

Suy ra P

Lời giải chi tiết:

F1: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng 

Suy ra hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng và P dị hợp 2 cặp gen

A: hoa đỏ, a hoa trắng 

Suy ra P: Aa x Aa

Chọn D 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.