CHƯƠNG 2. HỆ SINH THÁI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 9

Giài bài 2 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9. Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể người là gì ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 91 sách bài tập Sinh học 9: Hãy trình bày thành phần nhóm tuổi của quần thể người.

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 9. Hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh là gì ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật là gì ? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật và ngoại cảnh có quan hệ với nhau như thế nào ? Khống chế sinh học là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9. Hệ sinh thái là gì ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 9. Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã.

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 9. Hãy trình bày cơ chế tự điều chỉnh mật độ của quần thể.

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9. Những tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể ? Những tập hợp sinh vật nào không phải là quần thể ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9. Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9. Hãy nêu nhận xét về 3 dạng tháp dân số (ở Ấn Độ năm 1970 (a), Việt Nam năm 1989 (b) và Thuỵ Điển năm 1955 (c)) sau đây:

Xem lời giải

Bài 11 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 94 sách bài tập Sinh học 9: Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Phát triển dân số một cách hợp lí là như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Bậc dinh dưỡng là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Giả sử một quần xã có các sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cáo, hổ, mèo rừng, vi sinh vật

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất