Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Quần thể sinh vật là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 9

Giài bài 2 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9. Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9 Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể người là gì ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 91 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 91 sách bài tập Sinh học 9: Hãy trình bày thành phần nhóm tuổi của quần thể người.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 9. Hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh là gì ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9 Bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 91 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật là gì ? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9 Bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 92 SBT Sinh học 9. Quần xã sinh vật và ngoại cảnh có quan hệ với nhau như thế nào ? Khống chế sinh học là gì ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9 Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9. Hệ sinh thái là gì ?

Xem chi tiết
Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 9 Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 9. Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 9. Hãy trình bày cơ chế tự điều chỉnh mật độ của quần thể.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9. Những tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể ? Những tập hợp sinh vật nào không phải là quần thể ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9. Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9 Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9. Hãy nêu nhận xét về 3 dạng tháp dân số (ở Ấn Độ năm 1970 (a), Việt Nam năm 1989 (b) và Thuỵ Điển năm 1955 (c)) sau đây:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 94 SBT Sinh học 9 Bài 11 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 94 sách bài tập Sinh học 9: Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Phát triển dân số một cách hợp lí là như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì ? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 9 Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 9 Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Bậc dinh dưỡng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 95 SBT Sinh học 9 Bài 9 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Giả sử một quần xã có các sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cáo, hổ, mèo rừng, vi sinh vật

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng