Giải bài 31,32,33 trang 17 SBT Sinh học 9


Giải bài 31,32,33 trang 17 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn không thuần chủng X lông ngắn không thuần chủng, kết quả ở F1 như thế nào ?

A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.

D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.

Phương pháp giải:

Viết sơ đồ lai xác định tỉ lệ kiểu hình

Lời giải chi tiết:

A : lông ngắn 

a : lông dài 

P: Lông ngắn X Lông ngắn 

        Aa        x      Aa

G:   A, a               A,a 

F1: 1 AA, 2 Aa, 1 aa

Kiểu hình 3 lông ngắn, 1 lông dài 

Chọn D

Câu 32

32. Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là

A. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.

B. các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.

C. các cặp tính trạng di truyền độc lập.

D. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 2 cặp tính trạng

Lời giải chi tiết:

Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.

Chọn D

Câu 33

33. Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử là bao nhiêu ?

A. Số lượng các loại giao tử là 2n.

B. Số lượng các loại giao tử là 3n.

C. Số lượng các loại giao tử là 4n.

D. Số lượng các loại giao tử là 5n.

Phương pháp giải:

Một cặp gen dị hợp thì số loại giao tử là 2.

Lời giải chi tiết:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử là 2n

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B - Bài tập trắc nghiệm trang 11

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.