Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 9


Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 12. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

câu 6

6. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng ?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng khá dài.

D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản.

Phương pháp giải:

Đậu hà lan có đặc điểm:

- Tự thụ phấn chặt chẽ.

- Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

- Có nhiều cặp tính trạng tương phản.

- Thời gian sinh trưởng ngắn

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm không phải của đậu hà lan là thời gian sinh trưởng khá dài.

Chọn C

Câu 7

7. Điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen là gì ?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

C. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

D. Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Men đen và di truyền học

Lời giải chi tiết:

Điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen là theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

Chọn C

Câu 8

8. Ở thực vật, tự thụ phấn là hiện tượng

A. thụ phấn giữa các hoa của các cây khác nhau của cùng một loài.

B. thụ phấn giữa các hoa khác nhau trên cùng một cây hay trên cùng một hoa.

C. hạt phấn của cây loài này thụ phấn cho noãn của cây loài khác.

D. hạt phấn của cây này thụ phấn cho noãn của cây khác.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Men đen và di truyền học

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn giữa các hoa khác nhau trên cùng một cây hay trên cùng một hoa.

Chọn B

Câu 9

9. Nội dung nào sau đây không thuộc phương pháp nghiên cứu của Menđen?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Theo dõi sự di truyền đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau

D. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

Phương pháp giải:

Nội dung phương pháp nghiên cứu của Menden là:

-Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

-Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

-Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau

-Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

Lời giải chi tiết:

Nội dung không thuộc phương pháp nghiên cứu của Menđen là theo dõi sự di truyền đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ

Chọn B

Câu 10

10. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan thuận lợi cho nghiên cứu Di truyền học ?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng không dài.

D. Dễ gieo trồng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Men đen và di truyền học

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm thuận lợi để nghiên cứu di truyền ở đậu hà lan là :tự thụ phấn chặt chẽ

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.