Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9


Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một hợp tử ở người với 2n = 46.

Đề bài

Một hợp tử ở người với 2n = 46.

1. Khi ở kì trung gian, hợp tử trên có:

a) Bao nhiêu sợi nhiễm sắc ?

b) Bao nhiêu tâm động ?

c) Bao nhiêu crômatit ?

2. Khi chuyển sang kì đầu (kì trước), hợp tử trên có bao nhiêu NST kép ?

3. Khi chuyển sang kì giữa, hợp tử trên có:

a) Bao nhiêu NST kép ?

b) Bao nhiêu crômatit ?

c) Bao nhiêu tâm động ?

4. Khi chuyển sang kì sau, hợp tử trên có :

a) Bao nhiêu NST đơn ?

b) Bao nhiêu tâm động ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết diễn biến nguyên phân

Lời giải chi tiết

1. Hợp tử :

a) Khi ở kì trung gian, lúc NST chưa tự nhân đôi thì số sợi nhiễm sắc là 46

b) Dù ở trạng thái chưa hay đã nhân đôi thì số tâm động vẫn là 46

c) Sau khi NST tự nhân đôi thì số crômatit là 46 x 2 = 92

2. Khi ở kì đầu, số NST kép là 46

3. Khi ở kì giữa :

a) Số NST kép là 46

b) Số crômatit là 92

c) Số tâm động là 46

4. Khi ở kì sau :

a) Số NST đơn là 92

b) Số tâm động là 92

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Giải bài 2 trang 22 SBT Sinh học lớp 9

    Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

  • Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

    Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

  • Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9

    Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí