Giải bài 25.7 trang 86 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Điền từ còn thiếu vào đoạn thông tin sau bằng cách lựa chọn đáp án thích hợp từ các gợi ý sau: virus, vi khuẩn, phân huỷ, tổng hợp, vật chất, sinh vật.

Vi khuẩn có vai trò quan trọng trong tự nhiên và đời sống con người chúng (1)... xác (2)... thành các chất đơn giản, khép kín vòng tuần hoàn (3) ... trong tự nhiên. (4) ... góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

 

 


Lời giải chi tiết

(1) phân huỷ, (2) sinh vật, (3) vật chất, (4) Vi khuẩn.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài