Giải bài 25.5 trang 85 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Con đường lây truyền nào sau đây không phải là con đường lây truyền bệnh lao phổi?

A. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh. 

B. Thông qua đường tiêu hoá. 

C. Thông qua đường hô hấp. 

D. Thông qua đường máu.

 


Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài