Bài 25.26 trang 72 SBT Vật Lí 12


Giải bài 25.26 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

Đề bài

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m.\) Khoảng cách giữa hai khe là \(1mm.\) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là \(2,5m.\) Bề rộng miền giao thoa là \(1.25cm.\) Tính tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Sử dụng điều kiện vân sáng\(x = ki\) và điều kiện vân tối \(x = (k + \dfrac{1}{2})i\)

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân

\({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} \\= \dfrac{{0,{{6.10}^{ - 3}}.2,{{5.10}^3}}}{1} = 1,5mm\)

b)+ Điều kiện vân sáng:

\(x = ki\)

Ta có

 \(\begin{array}{l} - \dfrac{L}{2} \le ki \le \dfrac{L}{2}\\ \Leftrightarrow  - \dfrac{{12,5}}{2} \le k.1,5 \le \dfrac{{12,5}}{2}\\ \Leftrightarrow  - 4,1 \le k \le 4,1 \Rightarrow k =  - 4;...;4\end{array}\)

Vậy trong miền giao thoa có \(9\) vân sáng

+ Điều kiện vân tối:

\(x = (k + \dfrac{1}{2})i\)

Ta có

 \(\begin{array}{l} - \dfrac{L}{2} \le (k + \dfrac{1}{2})i \le \dfrac{L}{2}\\ \Leftrightarrow  - \dfrac{{12,5}}{2} \le (k + \dfrac{1}{2}).1,5 \le \dfrac{{12,5}}{2}\\ \Leftrightarrow  - 4,6 \le k \le 3,6 \Rightarrow k =  - 4;...;3\end{array}\)

Vậy trong miền giao thoa có \(8\) vân tối

Vậy tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là \(17\) vân

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25. Giao thoa ánh sáng

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài