Bài 25.25 trang 71 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một khe hẹp \(F\) phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song \({F_1},{F_2}\)cách nhau \(1,5mm.\) Màn \(M\) quan sát vân giao thoa cách mặt phẳng của hai khe một khoảng \(D = 1,2m.\)

a) Tính các khoảng vân \({i_1}\) và \({i_2}\) cho bởi hai bức xạ giới hạn \(750nm\) và\(400nm\) của phổ khả kiến.

b) Ở điểm \(A\) trên màn \(M\), cách vân chính giữa \(2mm\) có vân sáng của những bức xạ nào và vân tối của những bức xạ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Sử dụng điều kiện vân sáng\(x = ki\) và điều kiện vân tối \(x = (k + \dfrac{1}{2})i\)

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân

\({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a}\\ = \dfrac{{{{750.10}^{ - 6}}.1,{{2.10}^3}}}{{1,5}} = 0,6mm\)

\({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} \\= \dfrac{{{{400.10}^{ - 6}}.1,{{2.10}^3}}}{{1,5}} = 0,32mm\)

b) +Tại \(A\) có vân sáng \({x_A} = ki = k\dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{{x_A}a}}{{kD}}\)

\(\begin{array}{l}400 \le \lambda  \le 750\\ \Leftrightarrow 400 \le \dfrac{{{x_A}a}}{{kD}} \le 750\\ \Leftrightarrow 400 \le \dfrac{{2.1,{{5.10}^3}}}{{k.1,2}} \le 750\\ \Leftrightarrow 3,3 \le k \le 6,25 \Rightarrow k = 4;5;6\end{array}\)

Vậy có \(3\) bức xạ cho vân sáng tại \(A\)

\(\begin{array}{l}k = 4 \Rightarrow \lambda  = 625nm\\k = 5 \Rightarrow \lambda  = 500nm\\k = 6 \Rightarrow \lambda  = 416,7nm\end{array}\)

+ Tại \(A\) có vân tối \({x_A} = (k + \dfrac{1}{2})i = (k + \dfrac{1}{2})\dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow \lambda  = \dfrac{{{x_A}a}}{{(k + \dfrac{1}{2})D}}\)

\(\begin{array}{l}400 \le \lambda  \le 750\\ \Leftrightarrow 400 \le \dfrac{{{x_A}a}}{{(k + \dfrac{1}{2})D}} \le 750\\ \Leftrightarrow 400 \le \dfrac{{2.1,{{5.10}^3}}}{{(k + \dfrac{1}{2}).1,2}} \le 750\\ \Leftrightarrow 2,8 \le k \le 5,75 \Rightarrow k = 3;4;5\end{array}\)

Vậy có \(3\) bức xạ cho vân tối tại \(A\)

\(\begin{array}{l}k = 3 \Rightarrow \lambda  = 714,3nm\\k = 4 \Rightarrow \lambda  = 555,6nm\\k = 5 \Rightarrow \lambda  = 454,5nm\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 25.26 trang 72 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.26 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

 • Bài 25.24 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.24 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm.

 • Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

 • Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.