Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song \({F_1},{F_2},\)đặt trước một màn \(M,\) cách một khoảng \(D = 1,2m.\) Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính, cách nhau một khoảng \(d = 72cm\) cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh \({F_1}',{F_2}'\) là \(3,8mm.\) Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai khe bằng một nguồn điểm \({S_{}}\) phát ánh sáng đơn sắc bước sóng \(\lambda  = 656nm.\) Tính khoảng cách \(i\) giữa hai vân giao thoa trên màn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức thấu kính

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

Gọi \({d_1};{d'_1};{d_2};{d'_2}\) lần lượt là khoảng cách từ hai khe đến thấu kính và từ thấu kính đến màn ở hai vị trí của thấu kính.

Ta có:

\(\begin{array}{l}{d_1} +{d'_1} = {d_2} + {d'_2} = D = 1,2m = 120cm\\{d_2} - {d_1} = 72cm\end{array}\)

Theo tính chất trở lại ngược chiều của ánh sáng, ta biết rằng:

\({d'_1} = {d_2}\) và \({d'_2} = {d_1}\)

Do đó \({d'_1} - {d_1} = {d_2} - {d'_2} = 72cm\)

Ở một trong hai vị trí của thấu kính thì ảnh lớn hơn vật, còn ở vị trí kia thì ảnh nhỏ hơn vật. Mà ảnh lớn hơn vật khi \(d' > d\)

Vậy ở vị trí thứ nhất có ảnh lớn hơn vật và ta có:

\(\begin{array}{l}{d'_1} - {d_1} = 72\\2{d'_2}+ 120 + 72 \Rightarrow {d'_1} = 96cm\\{d_1} = 96 - 72 = 24cm\end{array}\)

Hệ số phóng đại: \(k = \left| {\dfrac{{d'_1}}{{{d_1}}}} \right| = \left| {\dfrac{{96}}{{24}}} \right| = 4\)

Khoảng cách hai khe là: \(a = {F_1}{F_2} = \dfrac{{F'_1}{F'_2}}{4} = \dfrac{{3,8}}{4} = 0,95mm\)

Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{{{656.10}^{ - 9}}.1,2}}{{0,{{95.10}^{ - 3}}}}\\ = 0,{83.10^{ - 3}}m = 0,83mm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

 • Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

 • Bài 25.24 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.24 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm.

 • Bài 25.25 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.25 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

 • Bài 25.26 trang 72 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.26 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

 • Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

 • Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

 • Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

 • Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

 • Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

 • Bài 25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.10, 25.11 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ

 • Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn.

 • Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

 • Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.