Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách \(a\) giữa hai khe \({F_1},{F_2}\)là \(2mm,\) khoảng cách \(D\) từ \({F_1},{F_2}\)tới màn quan sát là \(1,2m.\) Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, bước sóng lần lượt là \({\lambda _1} = 660nm\) và \({\lambda _2} = 550nm.\)

a) Tính khoảng cách \({i_1}\) giữa hai vân sáng màu đỏ (\({\lambda _1})\) và khoảng cách \({i_2}\) giữa hai vân sáng màu lục \(({\lambda _2}).\)

b) Tính khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên trên màn cùng màu với nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân của bức xạ màu đỏ là: \({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} \\= \dfrac{{{{660.10}^{ - 6}}.1,{{2.10}^3}}}{2} = 0,396mm\)

Khoảng vân của bức xạ màu lục là: \({i_2} = \dfrac{{{\lambda _2}D}}{a} \\= \dfrac{{{{550.10}^{ - 6}}.1,{{2.10}^3}}}{2} = 0,33mm\)

Khoảng cách: \(\Delta i = {i_1} - {i_2} = 0,369 - 0,33 = 0,039mm\)

b) Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên trên màn cùng màu với nó chính là khoảng vân trùng của bức xạ màu đỏ và màu lục.

Điều kiện trùng: \({x_1} = {x_2}\\ \Rightarrow {k_1}{\lambda _1} = {k_2}{\lambda _2} \\\Rightarrow \dfrac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \dfrac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \dfrac{{55}}{{66}} = \dfrac{5}{6}\)

Vậy vân trùng ứng với \(\left\{ \begin{array}{l}{k_1} = 5\\{k_2} = 6\end{array} \right.\)

Vậy \({i_{trung}} = {k_1}{i_1} = 5.0,396 = 1,98mm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

 • Bài 25.24 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.24 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm.

 • Bài 25.25 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.25 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

 • Bài 25.26 trang 72 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.26 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.