Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12


Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

Đề bài

Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng \(\lambda  = 0,59\mu m\) của natri. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng \(D = 0,6m\) và dự định thu được một hệ vân có khoảng vân \(i = 0,4mm.\)

a) Hỏi phải chế tạo hai khe \({F_1},{F_2}\) cách nhau bao nhiêu?

b) Sau khi làm được hai khe và tiến hành thí nghiệm, người ấy quan sát được \(7\) vân sáng nhưng khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng chỉ đo được \(2,1mm.\) Hỏi khoảng cách đúng của hai khe \({F_1},{F_2}\) là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow a = \dfrac{{\lambda D}}{i} = \dfrac{{0,{{59.10}^{ - 6}}.0,6}}{{0,{{4.10}^{ - 3}}}} \\= 0,{885.10^{ - 3}} = 0,885mm\)

b) Khoảng cách giữa \(7\) vân sáng: \(6i = 2,1mm \Rightarrow i = \dfrac{{2,1}}{6} = 0,35mm\)

Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow a = \dfrac{{\lambda D}}{i} \\= \dfrac{{0,{{59.10}^{ - 6}}.0,6}}{{0,{{35.10}^{ - 3}}}} \approx {10^{ - 3}} = 1mm\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25. Giao thoa ánh sáng

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài