Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4-1288.


Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng thắng 4-1288.

Đề bài

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4-1288.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 65 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Hình 33. Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng 1288

- Nhận thấy thời cơ tiêu diệt quân Nguyên đã tới, vua Trần và Trần Quốc Tuấn quyết định mở cuộc phản công và tiến hành việc bố trí mai phục ở sông Bạch Đằng.

- Đầu tháng 4-1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy có kị binh hộ tống rút về theo đường thủy trên sông Bạch Đằng.

- Khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi tiến gần đến bãi cọc, một số thuyền nhẹ của quân Trần ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy, quân giặc ra sức đuổi theo và lọt vào trận địa mai phục đúng lúc nước triều xuống nhanh.

- Từ hai bên bờ, hàng nghìn chuyến thuyền nhỏ của quân Trần đổ ra đánh.

- Bị đánh bất ngờ và quyết liệt, quân giặc hoảng hốt, tranh nhau tháo chạy ra biển, thuyền giặc xô vào bãi cọc đang nhô lên, bị ùn tắc, vỡ, đắm. Giữa lúc đó, hàng loạt bè lửa xuôi nhanh theo nước triều đang xuống, lao vào thuyền giặc.

- Toàn bộ cánh thủy binh bị tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống.      

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 73 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí