Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Hiến Tông.

Câu 2. Năm 1527 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam?

A. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn kết thúc.                    

B. Chính quyền Đàng Ngoài được thành lập.

C. Chính quyền Đàng Trong được thành lập.            

D. Mạc Đăng Đung lập ra triều Mạc.

Câu 3. Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu?

A. Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng.

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh.

C. Đánh vào nam tiêu diệt quân Xiêm.

D. Đưa quân ra Bắc, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy.

Câu 4. Trận đánh nào quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785)?

A.  Trận Bạch Đằng.

B.  Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

C.  Trận Chi Lăng – Xương Giang.

D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ?

A. Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt giết năm 1777.

B. Quân của Nguyễn Ánh bị tiêu diệt.

C. Ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy bị phá bỏ.

D. Quân Trịnh làm chủ Phú Xuân.

Câu 6. Khi Nguyễn Huệ đem quân tấn công ra Bắc, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. “Phù Lê diệt Mạc”.

B. “Phù Lê diệt Trịnh”.

C. “Phù Lê diệt Nguyễn”.

D. “Phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn”.

Câu 7. Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?

A. Rạch Gầm - Xoài Mút.

B. Bạch Đằng.

C. Ngọc Hồi - Đống Đa.

D. Tây Kết - Vạn Kiếp.

Câu 8. Căn cứ để nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần phát triển hơn thời Lý:

A. Thời Trần sửa đổi, bổ sung thêm pháp luật.

B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế.

D. Thời Trần chế độ trung ương tập quyền tập trung cao độ.

Câu 9. Nhà Trần đã không thực hiện chính sách nào để khuyến khích nông nghiệp phục hồi và phát triển?

A. Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất.

B. Chia ruộng đất công làng xã cho nông dân cày cấy và thu thuế.

C. Tiếp tục công cuộc “Nam tiến” còn dang dở.

D. Đắp đê phòng lụt, củng cố đê điều.

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm dưới thời Lý?

A. Buộc nhà Tống phải từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

B. Nền Độc lập tự chủ của đất nước được bảo vệ.

C.Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

D. Đập tan ý chí xâm lược của đế chế Nguyên.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về giáo dục Đại Việt thời Lê sơ. Vì sao Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

Câu 2. (2 điểm) Em hãy nêu những đóng góp to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

B

A

B

C

D

C

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 94

Cách giải:

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:

- Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.

- Chính quyền chặt chẽ, với tay đến tận địa phương.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 107.

Cách giải:

Sau khi tiêu diệt được các phe phái đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 121.

Cách giải:

Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đánh xuống Tây Sơn hạ đạo, lập căn cứ ở Kiên Mĩ, (Tây Sơn- Bình Định) rồi mở rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng. Nghĩa quân “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 125.

Cách giải:

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (tháng 1-1785) đã tiêu diệt gần hết lực lượng quân Xiêm, buộc chúng phải rút chạy về nước, cuộc kháng chiến chống quân Xiêm kết thúc thắng lợi.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 122.

Cách giải:

Trong lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đến đây bị lật đổ.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp:  sgk trang 126.

Cách giải:

Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân. Quân Trịnh bị tiêu diệt nhanh chóng. Khi giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra bắc, nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” và được nhân dân hưởng ứng.

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp:  sgk trang 130.

Cách giải:

Sau 5 ngày tiến quân thần tốc, mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Thanh.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk bài 13, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là những căn cứ minh chứng thời Trần phát triển hơn thời Lý.

- Đáp án D: nhà Trần có tổ chức bộ máy quan lại thời Trần như thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền nhưng chưa cao độ. Phải đến thời Lê, khi vua Lê Thánh Tông thực hiện cuộc cải cách hành chính thì nhà Lê sơ mới đạt được điều này.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 68, 69, loại trừ.

Cách giải:

 Nhà Trần đã thực hiện nhiều cơ sở khuyến khích sản xuất nhằm khôi phục và phát triển kinh tế:

- Vẫn đẩy mạnh công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, củng cổ đê điều: đặt cơ quan Hà đê, có chánh sứ, phó sứ phụ trách việc đê điều ở các lộ, phủ, đắp đê giữ nước gọi là đê Đinh Nhì (đắp từ đầu nguồn cho tới bờ biển) nhà nước bỏ ra không ít tiền cho công việc này.

- Các vương hầu, quý tộc vẫn tiếp tục chiêu lập dân nghèo khai hoang, lập điền trang (ruộng đất tư).

- Ruộng đất công làng xã chia cho nông dân cày cấy và thu thuế.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: suy luân.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C:  là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý.

- Đáp án D: là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 99, 100, suy luận.

Cách giải:

* Những thành tựu chủ yếu về giáo dục Đại Việt thời Lê sơ:

- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long ; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

- Thời Lê sơ (1428- 1527), tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.

* Đại Việt đạt được những thành tựu nói trên do:

- Nhà nước quan tâm đến giáo dục.

- Truyền thông hiếu học của dân tộc ta. Đất nước hòa bình.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 131.

Cách giải:

Những đóng góp to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn đi với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789 bao gồm:

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng thống nhất quốc gia...

- Đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo về độc lập và lãnh thổ của tổ quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.