Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 13 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?

A. đối đầu gay gắt

B. mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền

C. mâu thuẫn sâu sắc

D. tuyệt giao hoàn toàn

Câu 2. Vua Quang Trung đã chọn khu vực nào làm nơi đóng đô sau khi đánh bại giặc ngoại xâm?

A. Bình Định

B. Thăng Long

C. Phú Xuân

D. Gia Định

Câu 3. Vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa?

A. Giải quyết tình trạng thiếu hàng hóa

B. Giải quyết hình trạng hàng hóa ngưng đọng, khuyến khích sản xuất

C. Bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh

D. Thu mua vũ khí để chuẩn bị tấn công Nguyễn Ánh

Câu 4. Những chính sách xây dựng đất nước dưới thời vua Quang Trung có tác dụng gì quan trọng nhất đối với lịch sử dân tộc?

A. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

B. Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

C. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm.

D. Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - chính trị.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

B

C

B

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 133.

Cách giải:

Khi xây dựng vương triều mới, Quang Trung chủ trương xây dựng một mối quan hệ hòa hỏa với nhà Thanh, mềm dẻo chấp nhận triều cống nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 131.

Cách giải:

Sau khi chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 132, suy luận.

Cách giải:

Quang Trung đã yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa để giải quyết tình trạng hàng hóa ngưng đọng, khuyến khích hoạt động sản xuất phát triển. Nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dầ

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Những việc làm của vua Quang Trung:

- Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

- Thành lập chính quyền các cấp.

- Vua Quang Trung ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục, thi cử.

- Tổ chức quân đội quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ.

- Đặt quan hệ ngoại giao hòa hảo với các nước láng giềng.

=> Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt, mở ra một cơ hội phát triển mới cho lịch sử dân tộc

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 131, 132.

Cách giải:

* Về kinh tế:

- Nông nghiệp:

+ Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

=> Mùa màng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình.

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

+ Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chơi búa.

=> Hàng hóa được lưu thông, không bị ngưng đọng, làm lợi cho sự tiêu dùng của dân. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

* Về văn hóa, giáo dục:

- Ban bố Chiếu lập học, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

- Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

=> Quang Trung đề cao việc phát triển giáo dục, muốn tiến tới thay thế tài liệu học tập bằng tiếng mẹ đẻ, thoát li khỏi sự lệ thuộc vào văn tự nước ngoài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.