Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới II quốc gia nào ở Châu Phi giành được độc lập sớm nhất?

A. Agiêri                      B. Ghinê

C. Ai Cập                     D.Tuynidi.

Câu 2: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

A. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).

B. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất Cu-ba (1956).

C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

Câu 3. Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh?

A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

B. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.

C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”.

D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.

Câu 4. Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào?

A. Phần Trung Mĩ và Nam Mĩ.

B. Vùng Nam Mĩ.

C. Phần lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ.

D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Câu 5. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX, nhiều nước Mĩ Latinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

A. Thực dân Anh.

B. Đế quốc Mĩ.

C. Thực dân Pháp.

D. Đế quốc Nhật.

Câu 6. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, hình thức đấu tranh nào đã biến Mĩ Latinh thành “Lục địa bùng cháy”?

A. Đấu tranh nghị trường.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh vũ trang.

D. Mít tinh, biểu tình. 

Câu 7. Trong phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập, Mĩ latinh trở thành “Lục địa bùng cháy“ từ sau

A. phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài ở Nicaragoa (1979)

B. cuộc tân công trại lính Mooncada (26/7/1953)

C. thắng lợi của cách mạng Cuba (1/1/1959), nước Cộng hoà Cuba ra đời

D. phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào (1964)

Câu 8. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?

A. Lãnh tụ của phong tràơ giải phóng dân tộc ở Ăngôla.

B. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

C. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thưc dân.

D.Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Angiêri.

Câu 9. Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chống lại chế độ độc tài Batixta.

B. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.

C. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.

D. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 10. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chủ nghĩa phát xít.

B. chế độ phân biệt chủng tộc.

C. chủ nghĩa thực dân cũ.

D. chế độ tay sai của chủ nghĩa thực dân mới. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 C

 B

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 35

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX, trước hết là khu vực Bắc Phi, sau đó lan sang các khu vực khác. Mở đầu là Ai Cập với cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước năm 1952 lật đổ vươn triều Pharúc, chỗ đựa của thực dân Anh. Lập nên nước Cộng hòa Ai Cập (18-6-1953).

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 39.

Cách giải:

Nhân dân Cuba đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài, mở đầu bằng cuộc tấn công vào trại lính Môcađa của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen Cátxtơrô lãnh đạo.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 39.

Cách giải:

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8-1961, Mĩ đề xướng tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” để lôi kéo các nước Mĩ Latinh.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 38

Cách giải:

Khu vực Mĩ Latinh gồm 33 nước (trong đó có 1 nước ở Bắc Mĩ là Mêhicô cùng toàn bộ các nước ở Trung, Nam Châu Mĩ và vùng biển Caribê), diện tích trên 20,5 triệu km^2 dân số 517 triệu người (2000).

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 38.

Cách giải:

Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước Mĩ Latinh đã sớm giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ đầu thế kỉ XIX, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 40.

Cách giải:

Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh diễn ra dưới hình thức: bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất, đấu tranh nghị trường để thành lập các chính phủ tiến bộ, cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh, biến châu lục này thành “Lục địa bùng cháy”.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 25, suy luận.

Cách giải:

Ở châu Á, nơi khởi đầu phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là Đông Nam Á.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập, hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 37, suy luận.

Cách giải:

Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng là một hình thái của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc diễn ra mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Nenxơn Manđêla, này là tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi . Trước đó, ông là Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi (ANC).

Chọn đáp án: B 

Câu 9.

Phương pháp: Sgk trang 39, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ

=> Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Mĩ Latinh bủng nổ và phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

=> Đây cũng là đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 39, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ

=> Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Mĩ Latinh bủng nổ và phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

=> Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chế độ tay sai của chủ nghĩa thực dân mới.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD