Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại với mục tiêu 

A. Tập trung sản xuất hàng hóa xuất khẩu, phát triển ngoại thương. 

B. Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước. 

C. Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs). 

D. Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.

Câu 2: Theo hiến chương thành lập tổ chức ASEAN thì mục tiêu của tổ chức này là

A. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên

B. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên

C. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.

D. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên

Câu 3: “Phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành 2 quốc gia là

A. Ấn Độ của người theo đạo Tin Lành, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

B. Ấn Độ của người theo Thiên chúa giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

C. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

D. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Phật giáo

Câu 4. Thời kì đầu sau khi giành độc lập nhóm năm ước sang lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế:
A. Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

B. Chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo

C. Chiến lược cơ giới hóa nông thôn

D. Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 5. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm những quốc gia nào?

A. Inđônêxia, Brunây, Philippin, Singapo, Thái Lan

B. Indonexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan

C. Malaixia, Mianma, Brunây, Philippin, Thái Lan

D. Philippin, Việt Nam, Malaixia, Singapo, Inđônêxia

Câu 6. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 8/8/1966

B. Ngày 18/8/1966

C. Ngày 8/8/1967.

D. Ngày 18/8/1967.

Câu 7. Chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước ASEAN với nội dung chủ yếu là

A. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

B. Khuyến khích sử dụng hàng nội thay cho hàng ngoại

C. Chú trọng đầu tư trong nước hơn là đầu tư ở nước ngoài

D.Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất, xoá bỏ ngheo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 8: Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lí do dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Các nước trong khu vực gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhu cầu hợp tác cùng phát triển.

B. Muốn liên kết với nhau để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

C. Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới đã cổ vũ.

D. Trước tham vọng của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại.

Câu 9: Từ năm 1970 đến năm 1975, nhân dân Campuchia phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược là do

A. Campuchia gây xung đột biên giới của Thái Lan – đồng minh của Mĩ.

B. Mĩ điều khiển thế lực tay sai lật đổ Chính phủ Xihanúc, xâm lược Campuchia.

C. Campuachia lên án Mĩ thành lập khối quân sự SEATO ở Đông Nam Á.

D. Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hoà bình, trung lập.

Câu 10. Ý nghĩa nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập tổ chức ASEAN trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XX

A. Tiến hành mở cửa nền kinh tế

B. Tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu

C. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

D. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật bên ngoài

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 C

 B

 B

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 29.

Cách giải:

Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại). Các nước này đều tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 31.

Cách giải:

Mục tiêu của tổ chức ASEAN là: Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy tri hòa bình và ổn đinh khu vực.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 33.

Cách giải:

Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị cho nhân dân Ấn Độ theo “phương án Maobatton” chia đất nước này thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo: Án Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 29.

Cách giải:

Thời kì đầu sau khi giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội).

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 31.

Cách giải:

Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Xingapo.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 31.

Cách giải:

Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Xingapo.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 29.

Cách giải:

Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội là: Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 31, loại trừ.

Cách giải:

Có ba lí do chính dẫn tới sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):

- Một là: sau khi giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn, nhiều nước thấy cần phải có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.

- Hai là: họ muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương đang bị sa lầy và sự thất bại là không thể tránh khỏi.

- Ba là: các tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

Vấn đề biển Đông nổi trội từ những năm 2012, năm 1967 chưa phải là vấn đề khiến thế giới cho là vấn đề trọng tâm và là lí do để các nước Đông Nam Á thấy cần phải liên kết với nhau.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: Sgk trang 28, suy luận.

Cách giải:

Ngày 18-3-1970, Chính phủ Xihanuc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Từ đây, nhân dân Campuchia sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, từng bước giành thắng lợi. Ngày 17-4-1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân kết thúc thắng lợi.

=> Từ năm 1970 đến năm 1975, nhân dân Campuchia phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược là do Mĩ điều khiển thế lực tay sai lật đổ Chính phủ Xihanuc, xâm lược Campuchia.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 29, loại trừ.

Cách giải:

Nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập ASEAN trong những năm 60-7- của thế kỉ XX là:

- Tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

Lấy thị trường trong nước để phát triển sản xuất là nội dung của Chiến lược kinh tế hướng nội.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD