Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1: Người đã khởi xướng đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc là ai?

A. Lưu Thiếu Kỳ

B. Đặng Tiểu Bình

C. Mao Trạch Đông

D. Tôn Trung Sơn

Câu 2: Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á ”

A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.

C. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

D. Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan

Câu 3. Sự kiện nào đã đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng con người bay vào vũ trụ?

A. Tháng 11/2011, phóng tàu “ Thần Châu 8” bay vào vũ trụ.

B. Tháng 10/2003, phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ.

C. Tháng 3/2003, phóng tàu “Thần Châu” bay vào vũ trụ.

D. Tháng 6/2013, phóng tàu “Thần Châu 10” bay vào vũ trụ

Câu 4. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?

A. 1/8/1949.

B. 1/9/1948.

C. 1/10/1949.

D. 1/10/1949.

Câu 5: Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc là

A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc

B. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và lên xã hội chủ nghĩa

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 6. Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay Trung Quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Thực hiện được lối bất lợi cho cách mạng Trung Quốc

B. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, đối ngoại hợp tác với các nước trên thế giới

D. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam

Câu 7. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do

A. quyết định của Hôi nghị Ianta (2- 1945).

B. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

C. hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bàn môn Điếm (1953).

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô.

Câu 8: Cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo có tính chất là

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản                             

B. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ

C. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa                          

D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 9: Từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc, sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đòi hỏi Việt Nam cần phải

A. Định hướng lại thể chế chính trị

B. Dập khuôn theo mô hình cải cách- mở cửa của Trung Quốc

C. Định hướng lại mô hình phát triển kinh tế

D. Đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc nội chiến giữa lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc với lực lượng Quốc Dân đảng?

A. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

B. Chính quyền Quốc dân đảng sụp đổ.

C. Lực lượng của Quốc dân đảng bị đánh bại, lục địa Trung Quốc được giải phóng.

D. Hai bên thỏa thuận việc thành lập hai chính phủ ở lục địa và đảo Đài Loan. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

C

C

C

B

B

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 23.

Cách giải:

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu công cuộc cải cách kinh tế  - xã hội.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 20.

Cách giải:

Trong bốn con rồng kinh tế của châu Á thì Đông Bắc Á có ba: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 24.

Cách giải:

Ngày 15-10-2003, Trung Quốc phóng con tàu “Thần Châu 5” đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ. Sự kiện này đưa Trung Quốc thành quốc gia thứ ba trên thế giới (sau Nga, Mĩ) có tàu cùng con người bay vào không gian vũ trụ.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 21.

Cách giải:

Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Động.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 21.

Cách giải:

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ toàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tư do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 24, suy luận.

Cách giải:

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay có nhiều thay đổi, vai trò và vị thế quốc tế của nước này ngày càng được nâng cao. Trung Quốc đã bình thường hòa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia,… mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Tháng 11 – 1991, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

=> Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, Trung Quốc thực hiện chính sách đối ngoại là: mở rộng quan hệ hữu nghị, đối ngoại hợp tác với các nước trên thế giới.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 19, suy luận.

Cách giải:

Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38.

- Tháng 8-1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại hàn Dân quốc được thành lập.

- Tháng 9-1948, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên, nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Tháng 6-1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên (một trong những cuộc chiến tranh cục bộ trong chiến tranh lạnh) bủng nổ, kéo dài đến tháng 7-1953. Hai bên kí Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn là danh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo.

=> Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 cho đến nay là di tác động của Chiến tranh lạnh.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 21, suy luận.

Cách giải:

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đánh dấu mốc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc.

=> Cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo có tính chất là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.

Cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo có tính chất dân tộc dân chủ vì:

– Mặc dù cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức nội chiến giữa hai đảng phái – đại diện cho hai lực lượng chi phối đời sống chính trị – xã hội Trung Quốc là Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

– Đảng Cộng sản là chính đảng của giai cấp công nhân Trung Quốc, đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Trung Quốc.

– Quốc dân đảng là chính đảng của giai cấp tư sản, do Tưởng Giới Thạch đứng đầu, đại diện cho quyền lợi của tư sản, phong kiến, từng bước thực hiện chính sách phản động đi ngược lại quyền lợi của quần chúng nhân dân và lợi ích dân tộc. Vì quyền lợi giai cấp đã sẵn sàng cấu kết với Mĩ đang muốn can thiệp và đưa Trung Quốc vào vòng nô dịch.

=>  Như vậy Đảng Cộng sản đánh đổ sự thống trị của Quốc dân đảng, thực chất là đánh đổ giai cấp phong kiến, tư sản đế quốc can thiệp, tức là thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đang đặt ra đối với Trung Quốc sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật (1945

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Xuất phát từ nguyên nhân của những cuộc khoảng hoảng của Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu, Việt Nam rút ra

bài học cần phải đổi mới toàn diện trên tất cả lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa) để tạo nên sức mạnh tổng hòa. Đây cũng là bài học được Đảng và Nhân dân áp dụng trong công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ tháng 12-1986.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 21, loại trừ.

Cách giải:

Kết quả của cuộc nội chiến từ năm 1946 đến năm 1949 giữa lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc với lực lượng Quốc Dân đảng là: cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được giải phóng. Lực lượng Quốc Dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông

=> Hai bên thỏa thuận việc thành lập hai chính phủ ở lục địa và đảo Đài Loan không phải là kết quả của cuộc nội chiến.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.