Chương IV. Tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Lý thuyết Tổng các góc trong một tam giác

1. Định lí tổng 3 góc của tam giác

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 60

Người ta có thể xếp các viên gạch hình tam giác giống hệt nhau để trang trí như Hình 4.1. Em có nhận xét gì về ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác? Từ đó em rút ra kết luận gì về vị trí của ba điểm A, B, C?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 60, 61, 62

Vẽ tam giác MNP bất kì, đo ba góc của tam giác đó. - Tổng số đo ba góc của tam giác MNP bằng bao nhiêu? - So sánh kết quả của em với các bạn và rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Bài 4.1 trang 62

Tính các số đo x, ,y ,z trong Hình 4.6

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 62

Trong các tam giác (H.4.7), tam giác nào là tam giác nhọn, tam giác tù?

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 62

Tính các số đo x, y, z trong Hình 4.8

Xem lời giải

Lý thuyết Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

1. Hai tam giác bằng nhau

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 63, 64, 65

Gấp đôi một tờ giấy rồi cắt như Hình 4.9....Biết hai tam giác trong Hình 4.11 bằng nhau, em hãy chỉ ra các cặp cạnh tương ứng, các cặp góc tương ứng và viết đúng kí hiệu bằng nhau của cặp tam giác đó.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 65, 66, 67

Vẽ tam giác ABC có ... Tương tự, vẽ thêm tam giác...Người ta dùng compa và thước thẳng để vẽ tia phân giác của góc xOy

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 67

Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 67

Trong Hình 4.19, hãy chỉ ra hai cặp tam giác bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 67

Cho Hình 4.20, biết AB = CB,AD = CD,

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 69

Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 69

Tính số đo góc còn lại trong mỗi tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra tam giác nào là tam giác vuông.

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 69

Cho Hình 4.25, biết

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 69

Cho tam giác ABC có BCA} = 60 và điểm M nằm trên cạnh BC sao cho

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 69

Cho ABC = DEF. Biết rằng

Xem lời giải

Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 70, 71

Vẽ xAy = 60°. Lấy điểm B trên tia Ax và điểm C trên tia Ay sao cho: AB = 4 cm, AC = 3 cm. Nối điểm B với điểm C ta được tam giác ABC (H.4.27)

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 72, 73

Vẽ đoạn thẳng ...Hai tam giác nào trong Hình 4.35 bằng nhau?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất