Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc trang 40 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 224 phiếu
Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

1. Góc ở vị trí đặc biệt

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 41, 42, 43

Quan sát hình vẽ bên. Em hãy nhận xét về mối quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc được đánh dấu...Cho ba tia Ox, Oy, Oz như Hình 3.1, trong đó Ox và Oy là hai tia đối nhau. a) Em hãy nhận xét về quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc xOz và zOy. b) Đo rồi tính tổng số đo góc hai góc xOz và zOy.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 43, 44, 45

Cắt rời một góc xOy từ một tờ giấy rồi gấp sao cho hai cạnh của góc trùng nhau (H.3.9).....Cho góc xAm có số đo bằng..

Xem lời giải

Bài 3.1 trang 45

Cho Hình 3.13, hãy kể tên các cặp góc kề bù.

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 45

Cho Hình 3.14, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 45

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60 độ. Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. a) Gọi tên hai góc kề bù có trong hình vừa vẽ. b) Tính số đo góc yOm. c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc tOy và tOm.

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 45

Cho Hình 3.15a, biết DMA=45 độ. Tính số đo góc DMB

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 45

Cho Hình 3.15b, biết xBm=36 độ. Tính số đo các góc còn lại trong hình vừa vẽ.

Xem lời giải