Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học trang 29 Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.5 trên 178 phiếu
Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Số vô tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 29, 30

Cắt một hình vuông cạnh bằng 2 dm, rồi cắt nó thành bốn tam giác vuông bằng nhau dọc theo hai đường chéo của hình vuông (H.2.2.a)...Lấy hai trong bốn tam giác nhận được ở trên ghép thành một hình vuông (H.2.2.b). Em hãy tính diện tích hình vuông nhận được.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 30

Tính:..Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 30, 31

Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 32

Cho biết 153^2 = 23409. Hãy tính...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 32

Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau: a) 9; b) 16; c) 81; d) 121

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 32

Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 32

Tính độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng: a) 81 dm2; b) 3 600 m2; c) 1 ha

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 32

Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005. a) 3; b) 41; c) 2 021

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 32

Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 32

Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm (coi các mạch ghép là không đáng kể)?

Xem lời giải