Giải bài 2.9 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tính độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng:

a) 81 dm2;       b) 3 600 m2;                c) 1 ha

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm căn bậc hai số học của một số.

Chú ý đơn vị.

Lời giải chi tiết

a) Độ dài các cạnh của hình vuông là: \(\sqrt {81}  = 9\) (dm)

b) Độ dài các cạnh của hình vuông là: \(\sqrt {3600}  = 60\) (m)

c) Đổi 1 ha  = 10 000 m2

Độ dài các cạnh của hình vuông là: \(\sqrt {10000}  = 100\) (m)

Chú ý: Câu c cần đổi đơn vị trước khi tìm căn bậc hai số học.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm