Chương II. Số thực

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Lý thuyết Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 26, 27, 28

Kết quả của phép chia 1 cho 9 là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn?...Viết các phân số...

Xem lời giải

Bài 2.1 trang 28

Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn? 0,1; - 1,(23);11,2(3); - 6,725

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 28

Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101….

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 28

Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 28

Số 0,1010010001000010…(viết liên tiếp các số 10, 100, 1 000, 10 000, sau dấu phẩy) có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không?

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 28

Làm tròn số 3,14159… a) đến chữ số thập phân thứ ba; b) với độ chính xác 0,005.

Xem lời giải

Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Số vô tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 29, 30

Cắt một hình vuông cạnh bằng 2 dm, rồi cắt nó thành bốn tam giác vuông bằng nhau dọc theo hai đường chéo của hình vuông (H.2.2.a)...Lấy hai trong bốn tam giác nhận được ở trên ghép thành một hình vuông (H.2.2.b). Em hãy tính diện tích hình vuông nhận được.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 30

Tính:..Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 30, 31

Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 32

Cho biết 153^2 = 23409. Hãy tính...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 32

Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau: a) 9; b) 16; c) 81; d) 121

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 32

Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 32

Tính độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng: a) 81 dm2; b) 3 600 m2; c) 1 ha

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 32

Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005. a) 3; b) 41; c) 2 021

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 32

Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 32

Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm (coi các mạch ghép là không đáng kể)?

Xem lời giải

Lý thuyết Tập hợp các số thực

1. Khái niệm số thực và trục số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 33, 34

a) Trong các cách viết: ....Điểm nào trong Hình 2.4 biểu diễn số...Cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất