Giải bài 2.1 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

\(0,1; - 1,(23);11,2(3); - 6,725\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số thập phân có chứa chu kì là số thập phân vô hạn tuần hoàn

Lời giải chi tiết

Các số là số thập phân hữu hạn là: 0,1; -6,725.

Các số là số thập phân vô hạn tuần hoàn là: -1,(23); 11,2(3).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm