Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương trang 85 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.7 trên 144 phiếu
Lý thuyết Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

I. Hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 86, 87

Hình nào dưới đây là đồ vật hoặc kiến trúc có dạng hình hộp chữ nhật, có dạng hình lập phương?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 87, 88, 89, 90

Quan sát hình hộp chữ nhật (H.10.6a) và hình khai triển của nó (H.10.6b). Hãy chỉ ra sự tương ứng giữa các mặt của hình hộp chữ nhật với các hình chữ nhật ở mặt khai triển. Hình chữ nhật nào ở hình khai triển là các mặt bên và mặt đáy?

Xem chi tiết

Bài 10.1 trang 90

Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong Hình 10.11?

Xem chi tiết

Bài 10.2 trang 90

Gọi tên các đỉnh, cạnh, đường chéo, mặt của hình hộp chữ nhật trong Hình 10.12.

Xem chi tiết

Bài 10.3 trang 90

Vẽ lên một miếng bìa hình khai triển của hình hộp chữ nhật (tương tự hình bên) với kích thước tùy chọn. Cắt rời hình đã vẽ rồi gấp theo đường màu cam để được một hình hộp chữ nhật.

Xem chi tiết

Bài 10.4 trang 91

Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài 5,6 m, rộng 2 m, cao 2 m. Tính thể tích lòng của thùng hàng

Xem chi tiết

Bài 10.5 trang 91

Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích 1 lít, chiều cao 20 cm, chiều dài 10 cm a) Tính chiều rộng của hộp sữa. b) Tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa ? ( coi như phần mép hộp không đáng kể).

Xem chi tiết

Bài 10.6 trang 91

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m a) Tính chiều rộng của bể nước. b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Xem chi tiết